Hvad er MSC?

Marine Stewardship Council arbejder for at fremme ansvarlig fiskeriforvaltning og bæredygtige metoder for at beskytte fremtidens fiskesamfund

MSC blev stiftet i 1997 og er en såkaldt non-profit organisation med hovedsæde i London.

Organisationen driver en global mærkningsordning, der har til formål at fremme bæredygtigt og ansvarligt fiskeri. Principperne bag MSC-certificeringen bygger på de retningslinjer for ansvarligt fiskeri som FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation – FAO – opererer med.

MSC-certificeringen bygger på 3 hovedprincipper:

  • Fiskeriaktiviteten skal ligge på et niveau, som er bæredygtigt for fiskebestanden.
  • Fiskeriet skal drives på en sådan måde, at det økosystem det er afhængigt af bevarer sin struktur, produktivitet, funktion og mangfoldighed.
  • Fiskeriet skal leve op til lokal, national og international lovgivning og skal have et forvaltningssystem på plads, som kan reagere på ændrede forhold og bevare bæredygtigheden.
chevron_right MSC webside