Fisheries Improvement Project

På de vesteuropæiske detailmarkeder opleves der en stigende efterspørgsel efter MSC-certificerede hellefiskeprodukter fra Grønland. Det er især produkterne fra det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle og hundeslæde, der eksporteres til Europa. Situationen vedrørende den biologiske rådgivning samt forvaltning af hellefisken har imidlertid vist sig at give udfordringer ift. kravene i MSC-standarden. Derfor har Sustainable Fisheries Greenland indledt en dialog med bl.a. fiskerne og deres organisationer. Dette har medført, at der er blevet påbegyndt et såkaldt Fisheries Improvement Project (FIP). Det er hensigten, at FIP projektet i løbet af 2-3 år skal klarlægge og imødegå, de udfordringer, som forhindrer, at det kystnære fiskeri efter hellefisk i Vestgrønland kan opnå MSC-certificering. FIP-projektet blev påbegyndt i august 2018, og har kunnet lade sig gøre, fordi Sustainable Fisheries Greenland har været så heldige at blive sponsoreret af den amerikanske Sustainable Fisheries Fund.

I april 2019 blev der udarbejdet en kort statusrapport over FIP-projektet. Denne kan læses her

I slutningen af 2020 mundede FIP-projektet ud i en række anbefalinger vedrørende det kystnære fiskeri efter hellefisk i Nordvest Grønland. Rapporten kan læses her: FIP-rapport.

video

Se video her