En MSC-certificering kræver, at erhverv, biologer og forvaltning arbejder sammen om projektet

Samarbejde

Sustainable Fisheries Greenland samarbejder med forskere på flere institutter og universiteter både i og uden for Grønland. Derudover er der også et tæt samarbejde med forvaltningen i Grønland, primært Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug samt Grønlands Fiskeri Licens Kontrol. Samarbejdet omhandler primært udveksling af data og økonomisk støtte til projekter, der har relation til de MSC-certificerede fiskerier i Grønland. Uden sådanne samarbejder og de data som dette bibringer, ville MSC-certificering enten være særdeles vanskelig eller i nogle tilfælde helt usandsynlig.