Fiskeri

Sustainable Fisheries Greenland arbejder løbende hen i mod, at andelen af grønlandske MSC-certificerede fiskerier øges. Indtil videre har fire fiskerier opnået certificering. 

Fiskeri efter rejer i Vestgrønland

Fiskeri efter rejer i Vestgrønland

Det vestgrønlandske fiskeri efter koldvandsrejer – Pandalus borealis – opnåede som det første grønlandske fiskeri MSC-certificering i 2013

Se MSC-certifikat.

Fiskeri efter torsk, kuller og sej i Barentshavet

Fiskeri efter torsk, kuller og sej i Barentshavet

Som følge af Grønlands internationale fiskeriaftaler med bl.a. Norge og Rusland tildeles grønlandske rederier hvert år fiskerimuligheder i Barentshavet. Det drejer sig om fiskeriet efter torsk kuller og sej i såvel norske som russisk zone.

I 2015 opnåede det grønlandske fiskeri i Barentshavet MSC-certificering.

Se MSC-certifikat.

Fiskeri efter stenbider i Vestgrønland

Fiskeri efter stenbider i Vestgrønland

Fiskeriet efter stenbider i farvandet ud for den vestgrønlandske kyst er et lille, men vigtigt fiskeri i løbet af forårsmånederne. Fiskeriet drives med mindre fartøjer, der ofte betjenes af en enkelt eller to personer. Stenbiderrognen eksporteres til bl.a. Tyskland, Frankrig og Sverige, hvor MSC-certificeringer er mege vigtige.

I 2015 opnåede fiskeriet MSC-certificering.

Se MSC-certifikat.

Trawlfiskeri efter hellefisk i Vestgrønland

Trawlfiskeri efter hellefisk i Vestgrønland

Fiskeriet efter hellefisk bliver kun overgået af rejefiskeriet, når det kommer til den økonomiske betydning for det grønlandske samfund og de grønlandske rederier. Fiskeriet foregår såvel de udenskærs områder som i de kystnære områder.

I maj 2017 opnåede det havgående trawlfiskeri efter hellefisk i Baffin Bugten og Davis Strædet MSC-certificering.

Se MSC-certifikat.