Trawlfiskeri efter hellefisk i Vestgrønland

Trawlfiskeri efter hellefisk i Vestgrønland
Fiskeriet efter hellefisk bliver kun overgået af rejefiskeriet, når det kommer til den økonomiske betydning for det grønlandske samfund og de grønlandske rederier. Fiskeriet foregår såvel de udenskærs områder som i de kystnære områder.
I maj 2017 opnåede det havgående trawlfiskeri efter hellefisk i Baffin Bugten og Davis Strædet MSC-certificering.

Se MSC-certifikat.