Grønlands Naturinstitut

Grønlands Naturinstitut

Sustainable Fisheries Greenland har i adskillige år samarbejdet med Grønlands Naturinstitut. Biologiske undersøgelser og rådgivning i forhold til den art eller bestand, der ønskes certificeret, er afgørende for, om projektet kan lade sig gøre. Grønlands Naturinstitut har således assisteret ved alle certificeringer som Sustainable Fisheries Greenland har gennemført. Og inden for de senere år har instituttet endvidere været en aktiv partner i forhold til undersøgelser af havbunden i Vestgrønland, idet der er bidraget med skibs-tid og deling af viden.