Grønlands Fiskeri Licens Kontrol

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol

Sustainable Fisheries Greenland samarbejder med Grønlands Fiskeri Licens Kontrol – GFLK – i forbindelse med både MSC-certificeringsprocessen og de efterfølgende audits som de enkelte fiskerier gennemgår. Samarbejdet drejer sig primært om udveksling og verificering af data fra fiskeriet.

GFLK er en myndig under Grønlands Selvstyre. GFLK forestår kontrol og overvågning af fiskeri, fangst og jagt. GFLK har som hovedmålsætning at sikre overholdelse af Grønlands Selvstyres fiskerilovgivning og herunder også de regler, som udstedes i henhold til bilaterale fiskeriaftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale organisationer eller tiltrædelse af internationale konventioner om udøvelse af fiskeri.

Endvidere har GFLK som målsætning at medvirke til indsamling og sikring af viden om fiskeriet, til forbedring af grundlaget for planlægning af fiskerireguleringen og forbedre grundlaget for den biologiske rådgivning om udnyttelsen af fiskeressourcerne.